Matinera en el Consell Escolar del 25-11-2020

Mantenint el nostre compromís de transparència, volem informar les famílies sobre el resultat del Consell Escolar del passat 25 de novembre, molt especialment quant a la proposta per a la realització de l’escola matinera que, com ja sabeu, no s’està podent dur a terme en el present curs.

Per petició de la representant de l’AMPA, en l’ordre del dia del Consell Escolar es va incloure el punt «Proposta per a realització de l’escola matinera».

En aquest punt, la nostra representant va exposar una proposta, treballada conjuntament amb l’empresa LICEX (prestadora del servei), en la qual s’oferia una solució per a la celebració de l’escola matinera mantenint els grups bambolla, que entenem hauria sigut una solució adequada.

No obstant això, i malgrat haver transmés reiteradament a la direcció i els membres del Consell Escolar la importància d’aquest servei per a la conciliació de les famílies, la proposta VA SER DENEGADA per un ampli marge en la votació: 14 vots negatius, 5 de positius i 3 abstencions.

Des de l’AMPA entenem el següent:

  • Som totalment conscients de la situació actual i de la gravetat de la crisi sanitària de la COVID-19. L’últim que faríem és posar en risc la salut de la comunitat educativa en general i dels i les alumnes en particular. Per aquesta raó la nostra proposta es basava en el manteniment dels grups bambolla.
  • L’escola matinera (igual que les activitats extraescolars) és un servei totalment necessari per a desenes de pares i especialment mares que estan veient seriosament afectada la seua conciliació laboral, fins al punt de posar en risc els seus treballs.
  • La no-existència d’escola matinera ni activitats extraescolars està propiciant que els alumnes les famílies dels quals tenen la necessitat de conciliar estiguen assistint a activitats fora del centre, trencant, esta vegada sí, els grups bambolla. Això suposa un risc major que la pròpia activitat de matinera, tal com estava proposada.

Per descomptat, des de l’AMPA respectem la legitimitat de cadascuna de les persones que conformen el Consell Escolar per a votar el que estimen més oportú.

Per esta raó, i com no pot ser d’una altra manera, assumim que la nostra proposta no va obtindre el suport del Consell, encara que mantenim que era una bona proposta que solucionava el problema creat, sense posar en risc la comunitat educativa.

Seguim a total disposició de la direcció i del Consell Escolar per a treballar conjuntament en una nova proposta que pose fi a esta situació i solucione el problema que pateixen desenes de famílies. Sempre amb un esperit totalment constructiu, l’esperit de l’AMPA. No podem deixar sense resposta totes aquestes famílies que ens estan demanant ajuda.

Des de l’AMPA mantenim la petició a la direcció del centre, al Consell Escolar i a l’administració educativa en general, d’una solució per a les mares i pares que s’estan veient afectades i que no poden permetre’s passar tot el curs 2020-2021 sense el servei de matinera.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.