Comissió de comunicació

Des de la comissió de comunicació volem potenciar l’intercanvi d’informació entre les famílies, l’escola i la mateixa AMPA.

Entre les funcions d’aquesta comissió es troben:

  • Fomentar la major participació de les famílies en les decisions que afecten la vida de l’escola. Per a això s’incentivarà la creació d’espais en què pares i mares puguen expressar les seues opinions, preocupacions i dubtes.
  • Gestionar i administrar les publicacions de l’AMPA i els canals de comunicació en xarxes socials i en la pàgina web. Fomentar la publicitat de totes les accions dutes a terme per l’AMPA.
  • Coordinar les comunicacions amb la direcció del centre i amb l’exterior, assegurant la coherència en el missatge i sempre amb una relació pròxima i col·laborativa.
  • Promoure la inscripció de pares i mares en l’AMPA per a assegurar una representativitat real de les famílies.
  • Garantir la transparència total en tot allò relatiu al funcionament de l’AMPA, molt especialment en temes econòmics i de presa de decisions.
  • Canalitzar la comunicació amb les famílies de la resta de les comissions de l’AMPA, perquè la informació siga fluïda entre les famílies i l’associació.

Tot això des d’un esperit col·laboratiu amb la resta de la comunitat escolar, especialment amb l’equip directiu, els docents i l’alumnat.

ESTEM PER A SUMAR!!

Comments are closed.