Política de privacitat

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’AMPA CEIP MESTALLA amb la finalitat d’atendre la seua sol·licitud d’inscripció a la nostra associació. Conservarem les seues dades mentre es mantinga la finalitat per a la qual han sigut recaptats. Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

Procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes. 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, revocació, portabilitat, oposició i limitació de tractament, recollits en el RGPD (UE) 2016/679 i en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals mitjançant correu electrònic a info@ampaceipmestalla.org o per qualsevol altre mitjà que permeta reconéixer la identitat de l’usuari que exercite qualsevol dels anteriors drets.

 

Junta AMPA CEIP Mestalla

Comments are closed.