CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA DEL CEIP MESTALLA PER AL 8 DE NOVEMBRE

Per la present es convoca l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA del CEIP Mestalla el pròxim 8 de novembre de 2021 a les 17.00h de la vesprada en primera convocatòria i a les 17.30h en segona convocatòria. Tindrà lloc al pati de l’escola. Es recorda que molt probablement, per falta de quòrum, la reunió no començarà fins a les 17.30h. Enguany no hi haurà servei de guarderia per la qual cosa es recomana no vindre acompanyat de menors.

 

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea
 2. Resum de les activitats dutes a terme l’any anterior i previsió d’activitats per al pròxim curs:

Curs 2020-2021

  • Reunions periòdiques amb la direcció del centre per a proposar millores i tractar assumptes de la gestió ordinària del centre.
  • Participació en el Consell Escolar a través d’un representant de l’AMPA.
  • Sol·licitud de publicació dels documents oficials de l’escola tant al taulell com per mitjans telemàtics.
  • Contacte periòdic amb la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de la Província de València (FAMPA).
  • Posada en ordre de la documentació oficial de l’associació.
  • Sol·licitud a l’Ajuntament de cobrir la necessitat de tindre dos conserges a jornada completa, tal i com ens pertoca.
  • Inici de curs:
   • Regal de benvinguda a l’alumnat: gel hidroalcohòlic i
   • Contractació de monitors per ajudar en les entrades del centre escolar.
   • Sol·licitud a l’ajuntament de la conversió en zona de vianants de l’entrada d’infantil i altres millores urbanístiques per a la salubritat de l’entorn.
  • Celebracions:
   • Arribada del Rei Mag i regals per a totes les aules.
   • Subministrament de xocolate per a tots els alumnes (Falles de març 2021).
  • Extraescolars, matinera i escoles vacacionals:
   • Insistència en la necessitat de tindre matinera i extraescolars com a mesures indispensables per a aconseguir la conciliació de les famílies.
   • Subvenció matinera Helen Doron mes d’octubre 2020.
   • Selecció assembleària d’empreses prestadores de serveis.
   • Des del mes de juny Escola Matinera i extraescolars en el centre (matrícula gratuïta per a socis i subvencions per a que es puga dur a terme).
   • Escola d’Estiu i Escola de Setembre (matrícula gratuïta per a socis).
  • Comissió 6é:
   • Organització de les orles de l’alumnat de 6é (gratuïtes per a socis).
   • Organitació Campus Moragete (campus d’immersió en anglès).
  • Escola de pares:
   • Escola de pares en línia a través de la plataforma de FAMPA.
  • Comissió pel valencià.
   • Traducció i adequació de textos.
  • Comissió de comunicació:
   • Manteniment web i xarxes socials.
   • Gestió del correu electrònic de l’AMPA.

Curs 2021-2022

(Per suposat, tot es realitzarà seguint les instruccions de la Conselleria de Sanitat de la GVA i sempre que la situació epidemiològica ho permeta)

  • Reunions periòdiques amb la direcció del centre per a proposar millores i tractar assumptes de la gestió ordinària del centre.
  • Participació en el Consell Escolar a través d’un representant de l’AMPA.
  • Sol·licitud de publicació de la resta dels documents oficials de l’escola tant al taulell com per mitjans telemàtics.
  • Agendes de tot l’alumnat de primària.
  • Contacte periòdic amb la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de la Província de València (FAMPA).
  • Celebracions:
   • Arribada del Rei Mag i regals per a totes les aules.
   • Falles 2022 i xocolatà.
   • Festa fi de curs 2021-2022.
  • Extraescolars, matinera i escoles vacacionals:
   • Coordinació d’activitats fora d’horari lectiu entre l’empresa escollida i direcció.
   • Selecció assembleària d’empreses prestadores de serveis.
   • Estudi de la possibilitat de tornar a fer el campament d’estiu.
  • Comissió 6é:
   • Organització de les Orles de l’alumnat de 6é (gratuïtes per a socis).
   • Organització campus d’immersió en anglès (viatge fi de curs).Escola de pares:
  • Escola de pares en línia a través de la plataforma de FAMPA.
  • Comissió pel valencià:
   • Traducció i adequació de textos.
   • Trobades 2022.
  • Comissió de comunicacions:
   • Manteniment web i xarxes socials.
   • Gestió del correu electrònic de l’AMPA.
  • Estudi de projectes per a gastar el superàvit.
  • Comissió reforma estatuts:
   • Estudi i proposta de reforma dels estatuts per a la pròxima assemblea ordinària (curs 2022-2023).
 1. Renovació dels membres de Junta que correspon segons els estatuts.
 2. Liquidació de l’exercici i aprovació del nou pressupost.
 3. Precs i preguntes.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.