CONSELL ESCOLAR 25-11-2020

El passat 25 de novembre es va celebrar de manera telemàtica el primer Consell Escolar del curs 2020/2021, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
  2. Valoració i aprovació del PGA. FSE.
  3. Informació de la gestió econòmica.
  4. Protocols Covid. Informació de casos.
  5. AMPA: proposta per a la realització de l’escola matinera.
  6. Informació de la Direcció.
  7. Torn obert de paraula.

S’aprova per unanimitat la PGA amb la bona notícia que les dos places d’educadores ja estan cobertes (el PGA es va elaborar amb anterioritat al fet que això succeïra).

Es detalla la liquidació del pressupost de l’exercici anterior i s’explica la situació actual que ha suposat incrementar la despesa en aspectes relacionats amb la crisi sanitària de la Covid-19.

Quant a la informació de casos, es detallen els grups bambolla que van ser confinats, l’experiència, els problemes sorgits arran de les successives modificacions en els protocols sanitaris, el nombre de contactes estrets dels grups que ja no són bambolla (en el nostre centre els grups de 5é i 6é). S’informa que des d’un punt de vista sanitari, no s’han produït focus en el centre.

Des de la Comissió del Menjador s’informa que s’estan comprant i fomentant activitats lúdiques (fins al moment en els cursos de 1r a 4t de Primària, i posteriorment per als alumnes de 5é i 6é) compatibles amb els protocols Covid-19 i que estan donant un resultat molt positiu per part de l’alumnat del servei del menjador.

L’AMPA exposa la seua proposta d’escola matinera mantenint els grups bambolla del centre que és rebutjada per la majoria del Consell Escolar.

Comments are closed.